Enerji Verimliliği Türkiye Ekonomisi İçin Önemli

Enerji verimliliğinin önemine işaret eden Bursa AFSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Donmaz, “Eğer ekonomimizde sürdürülebilir bir gelişme istiyorsak, bunun yolu enerji verimliliğinden geçiyor” dedi.

Bursa Afyonkarahisarlı Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (Bursa AFSİAD) Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Donmaz, enerji verimliliği hakkında önemli bilgiler verdi. Bursa AFSİAD olarak enerji verimliliğinin Bursa ve ülke ekonomisi açısından kaçınılmaz bir gerçek olduğuna inandıklarını belirten Donmaz, bu konuda çalışmalar yürüteceklerini ifade etti. Enerji verimliliğinin sağlanması adına bilgiler veren Donmaz, “Eğer ekonomimizde sürdürülebilir bir gelişme istiyorsak, bunun yolu enerji verimliliğinden geçiyor. Enerji verimliliğinin tanımını yapmak gerekirse, binalarda hayat ve hizmet kalitesinin, endüstriyel işletmelerde ise üretim kalitesi ve miktarını düşürmeden, enerji tüketiminin azaltılmasının sağlanmasıdır. Kabul etmek gerekirse, günümüzde ülke ekonomilerinin gelişebilmesi ve ileriye dönük de bunu sağlayabilmesi için ihtiyaç duyulan enerjinin yeterli miktarda, en düşük maliyetle, güvenli ve çevreye en az zararı verecek şekilde sağlanması büyük önem arz etmektedir. Enerji verimliliğinin, ekonomik büyüme ve sosyal kalkınmaya direk etkisi bulunmaktadır. Ayrıca dünyamızın son dönemdeki en büyük gündem maddesi olan sera gazı salınımlarının azaltılması açısından konuya bakarsak, enerji verimliliği hayati önem taşımaktadır” dedi.

Günümüzde enerjinin en verimli şekilde kullanılması için pek çok çalışmanın yapıldığına dikkat çeken Donmaz, “Enerji tüketiminin verimli bir şekilde gerçekleşmesi için uygulanan çalışmalardan biri enerji etüdüdür. Şayet doğru uygulanırsa, önemli ölçüde enerji tasarrufu sağlanır. Bu sebeple de, enerji sisteminin düzenli şekilde incelenmesini sağlayan enerji etüdünün avantajlarından pek çok işletme ve kurum faydalanmaktadır. Etkili bir enerji etüdü hem maliyetin düşmesini sağlar, hem de enerjinin en verimli şekilde kullanılmasına imkan tanır. Enerji etüdünden başarılı sonuçlar elde etmek için öncelikle binanın veya tesisin tam kapsamlı incelenmesi ve ardından ortaya çıkan sonucun doğru bir şekilde raporlanması gerekir” ifadelerini kullandı.

Enerji etüdü sonucu çıkan tablonun yol göstermesiyle, verimliliği arttırıcı projeler hazırlanması gerektiğini belirten Donmaz, “Bu tabloya dayanarak hazırlanacak projelerle atık enerjinin geri kazanımı ve yenilenebilir kaynaklara dayalı enerji üretim potansiyelini arttırma amaçlı çalışmalar yapılmalıdır. Bu çalışma sonucu enerji maliyetleri önemli ölçüde düşecektir. Ayrıca alanında uzman ekiplerin yapacağı çalışmalarla, verimliliği arttıracak seçenekler incelenmelidir. Hazırlanacak raporlardan en uygulanabilir olanlarıyla işe başlanması da zaman ve maliyet açısından önemlidir” dedi.

Etkin enerji yönetiminin kuruluşlar için günümüzde bir gereklilik olduğuna vurgu yapan Donmaz, “Enerji yönetimini sağlamanın en iyi yolu ISO 50001 Belgesi’dir. ISO 50001 standardının doğrudan yararları dikkate alınmalıdır. Bu yararlar; enerji maliyeti tasarrufları, daha az sera gazı emisyonu, değişen enerji fiyatlarından daha az etkilenme daha az karbon ayak iz, ithal yakıtlara bağımlılığın azaltılmasıyla arz güvenliğinin artmasıdır. Diğer taraftan dolaylı yararları arasında da kurumsal imaj, işletme verimliliği ve güvenlik avantajlarını sayabiliriz. Ülkemizde ISO 50001 alma sorumluluğu olan kurumlardan bahsetmek gerekirse; kamu binalarında 10 bin metrekare alana sahip olan ya da 250 TEP enerji tüketimini geçen, ticari hizmet binalarında toplam inşaat alanı 20 bin metrekare ve üzeri veya yıllık enerji tüketimi 500 TEP ve üzeri olan binalar ile yıllık enerji tüketimi 1000 TEP ve üzeri olan endüstriyel işletmelerdir” diye konuştu. – BURSA

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir